REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Te descurci tu

27 feb. 2020 | Campanii

Perioada campaniei promotionale: 28 februarie 2020 – 14 martie 2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale Te descurci tu, (denumita in continuare “Campania” este OLX ONLINE SERVICES SRL, cu sediul în Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House – Aripa de Vest, etajul 5, Sector 1, cod unic de identificare RO22457535, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1674/2011.

Campania Te descurci tu se desfasoara prin intermediul Agentiei LION COMMUNICATION SERVICES S.A. (denumita in continuare “Agentia 1”) cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, cod postal 010432, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO25848554;

si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe blogul OLX http://blog.olx.ro/ sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la contact@olx.ro.  

2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe blogul OLX https://blog.olx.ro/, cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata si desfasurata in mediul online, pe website-ul OLX (www.olx.ro), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 28 februarie 2020 – 14 martie 2020.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 • Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1; 
 • Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus. 

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3. 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

5.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa isi creeze cont de utilizator sau sa se logheze pe www.olx.ro (in cazul in care are deja cont de utilizator) si sa acceseze, in perioada de Campanie, contul OLX al lui Selly – https://www.olx.ro/oferte/user/kkJpB/;
 • Pe contul de OLX al lui Selly vor fi incarcate 6 produse utilizate in timpul filmarii videoclipului 5Gang, lansat pe canalul de YouTube al lui Selly pe data de 28 februarie 2020;
 • Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin intermediul postarii unui comentariu de tip text, pe contul de OLX al lui Selly, la produsul pe care si-l doreste, spunand de ce si-ar dori sa-l castige; 
 • Toti participantii care vor raspunde cu un comentariu de tip text ce contine raspunsul la intrebarea de concurs se vor califica in jurizarea ce se va organiza ulterior finalizarii Campaniei;
 • Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 • Participantul va folosi pentru inscriere contul personal de pe site-ul www.olx.ro si un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila Orange, Vodafone, Telekom sau Digi;
 • Un Participant unic se poate inscrie in Campanie de maximum de 6 ori pe toata durata de desfasurare a acesteia, adica o singura data prin postarea unui comentariu la fiecare dintre cele 6 produse;
 • Un Participant unic este definit de acelasi cont OLX;

5.1.2 Un participant unic are dreptul la o singura inscriere/produs, conform mecanismului Campaniei, fiind identificat prin acelasi cont OLX. In cazul in care sunt identificate mai multe inscrieri efectuate prin intermediul aceluiasi cont OLX, in procesul de jurizare se va inscrie primul comentariu postat, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica. 

 • Comentariul postat trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptat in Campanie:
 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial; 
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic; 
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si cele care incalca in alt mod legislatia si reglementarile aplicabile; 
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; 
 • sa nu contina mesaje adresate minorilor;  
 • sa nu faca referire la minori; sa nu ilustreze persoane minore; 
 • sa respecte tematica Campaniei asa cum este descrisa in postarea ce anunta regulile si modalitatile de participare ale Campaniei;
 • sa nu fie editate sau sterse pana la incheierea perioadei de depunere a contestatiilor, mai exact pana la data 14 aprilie 2020.

5.1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica (invalida) orice continut postat pe contul de OLX (https://www.olx.ro/oferte/user/kkJpB/), fara a fi necesara notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicatii, in cazul in care nu raspunde la intrebarea de concurs sau nu respecta cerintele din postarea Campaniei;

5.1.5 Continutul contului OLX al lui Selly (https://www.olx.ro/oferte/user/kkJpB/) este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/ sau legaturi cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/ Participantul va fi exclus din Campanie si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Campaniei;

5.1.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanta cu tema Campaniei sau incercarea de fraudare a Campaniei.

5.1.7 Pentru a putea fi declarate valide, inscrierile trebuie sa: 

 • respecte toate conditiile din Sectiunea 6;
 • fie efectuate doar in perioada desfasurarii Campaniei, pe site-ul www.olx.ro.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii premii:

Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI,

TVA inclus

1 Consola Sony Playstation 4 Pro 1TB, model G – Chassis 1 1399 1399
2 Casti APPLE AirPods PRO 1 1100 1100
3 Trotineta electrica JBK 1 990 990
4 Chitara Electrica + Amplificator + Cadou 1 760 760
5 Borseta 1 145 145
Manusi de box 1 45 45
TOTAL VALOARE PREMII 4439 lei

6.2 Specificatiile premiilor:

 • Consola Sony Playstation 4 Pro, capacitate 1TB, model G – Chassis + 1 controller 
 • Casti APPLE AirPods PRO, Design: in-ear, tehnologie wireless, culoare: alb
 • Trotineta electrica, marca JBK, putere motor 250W / max 500W, viteza maxima 25km/h, accesorii incluse (incarcator, manual de utilizare)
 • Chitara Electrica Santander + Amplificator Hy-X-AMP + Cadou (Acordor, Curea, 3 pene, Cablu cu mufă jack, Husă)
 • Borseta piele, culoare: negru
 • Manusi de box, 10 oz, culoare: rosu

6.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate. 

6.4 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei, iar in cadrul procesului de jurizare el nu poate fi desemnat si rezerva si castigator pentru premiile campaniei.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Premiile acordate in cadrul prezentei campanii se vor acorda prin jurizare, organizata in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incheierii Campaniei, in Bucuresti.

7.2 Jurizarea va fi efectuata de catre Selly.

7.3 Pentru fiecare dintre cele 6 premii puse in joc se va desemna prin jurizare cate 1 castigator si cate 3 rezerve aferente acestuia, pentru situatia in care castigatorii respectivi nu sunt validati sau refuza sa primeasca premiul. In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre cei 6 castigatori desemnati nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervei, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor.

In cadrul jurizarii participa toate inscrierile valide conform Regulamentului, efectuate pe Perioada desfasurarii Campaniei, conform Sectiunii 3 a prezentului Regulament.

7.4 Criterii de jurizare:
Respectarea tematicii Campaniei
Creativitate
Usurinta exprimarii

7.5 In cadrul jurizarii se vor desemna:

 • 6 castigatori ai premiilor mentionate in cadrul Sectiunii 7.1. Castigatorii vor fi desemnati in functie de punctajul obtinut. Juratul va acorda note de la 1 la 5 in functie de criteriile prevazute la art. 7.4 de mai sus. Vor fi desemnati castigatori Participantii ale caror inscrieri obtin punctajul cel mai mare. Punctajul unei inscrieri reprezinta suma tuturor notelor primite pentru fiecare criteriu prevazut la art.7.4. de mai sus;
 • Cate 3 rezerve pentru fiecare castigator desemnat, in functie de punctajul obtinut. Astfel, Participantii care vor obtine cele mai bune punctaje vor fi desemnati castigatori, iar urmatorii 3 participanti in ordinea punctajului obtinut, vor fi desemnati rezerve;
 • In total se vor desemna 6 castigatori si 18 rezerve aferente acestora.

7.6 In cazul in care vor exista mai multe inscrieri evaluate cu acelasi scor, juratul va proceda la o reevaluare a celor evaluate cu scor identic.

VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul (prin intermediul Agentiei 2) va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

 • In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
  1. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de e-mail.
  2. Trimita copia CI in termen de 3 zile in cazul premiilor cu o valoare unitara mai mare de 600 lei, in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale de catre Organizator, conform legislatiei fiscale in vigoare. Pe copia de CI trebuie sa fie vizibile doar numele, prenumele si CNPul, restul elementelor vor fi cenzurate de catre castigator, inainte de trimiterea acestei copii catre Organizator in procesul de validare.

Trimiterea documentului necesar validarii se realizeaza prin incarcarea acestuia intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii. 

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentul solicitat in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat. 

Daca Participantul nu incarca documentul solicitat in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul primit prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul folosind link-ul care i-a fost comunicat.

 • In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un SMS/ e-mail cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentului necesar validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentul constand in copie CI in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 
 • Participantul va primi un SMS/ email de confirmare a primirii documentului si, in cazul in care acesta nu este corect, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentul folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentul corect, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

8.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 5 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

8.5 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati castigatori initial.

8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. 

8.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe blogul OLX https://blog.olx.ro/ in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data validarii acestora. In plus, in ziua afisarii castigatorilor pe blogul OLX, Selly va distribui link-ul anterior mentionat prin intermediul unui Instastory pe pagina sa de Instagram https://www.instagram.com/selly.

8.9 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat/posta, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe blogul OLX https://blog.olx.ro/.

8.10 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

8.11 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00. 

8.12 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10. 1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus; 

b) Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii; 

c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor OLX sau a numerelor de telefon ale Participantilor; 

d) Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;  

e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului trimis prin curier, cauzata de orice motiv altul decat propria sa culpa;  

f) Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale/curierat etc; 

g) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita;

h) Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

i) Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11.2 Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.    

XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa contact@olx.ro sau prin posta la adresa Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House – Aripa de Vest, etajul 5, Sector 1 pana la data de 14 aprilie 2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. 

13.2 Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu:

   1. numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea contestatorului;
   2. prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

13.3 Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.4 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Te descurci tu”
(“Campania”)
– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

Date privind operatorul de date cu caracter personal OLX ONLINE SERVICES, imputernicitul Lion Communication Services SA si subimputernicitul Mediapost Hit Mail
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
OLX ONLINE SERVICES SRL, cu sediul în Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House – Aripa de Vest, etajul 5, Sector 1, cod unic de identificare RO22457535, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1674/2011, in calitate de operator de date (denumita in continuare „Operatorul”).

LION COMMUNICATION SERVICES S.A. cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, cod postal 010432, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO25848554, in calitate de Persoana imputernicita de Operator (denumita in continuare „Imputernicitul”).

MEDIAPOST HIT MAIL S.A. cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917, in calitate de Persoana imputernicita a Lion Communication Services SA (denumita in continuare „Subimputernicitul”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
OLX ONLINE SERVICES, persoana de contact: Cristina Sauciuc, adresa: Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House – Aripa de Vest, etajul 5, Sector 1, email: cristina.sauciuc@olx.ro

Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru participanti:

 • User id OLX
 • Nume si prenume (in masura in care sunt mentionate la crearea contului pe www.olx.ro)
 • Numar de telefon
 • Date care provin din accesarea site-ului www.olx.ro

In plus pentru castigatori:

 • Data nasterii, exclusiv pentru verificarea conditiei privind varsta inscrierii in Campanie
 • Nume si prenume
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de livrare
 • Voce
 • Informatii din procesul verbal de predare primire a premiului (inclusiv semnatura).
  Copie dupa CI (cenzurata, sunt vizibile doar nume, prenume, CNP)
  CNP
  *Codul numeric personal (CNP) va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Organizatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

 • Organizarea si desfasurarea campaniei
 • Desemnarea si validarea castigatorilor
 • Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului
 • Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorului si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.

Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei Te descurci tu.
In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.
Datele rezultate din vizitarea Site-ului Campaniei sau din efectuarea altor verificari privind validarea inscrierii participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului pentru a organiza si desfasura Campania si pentru a asigura functionalitatea Site-ului Campaniei.
Publicarea listei castigatorilor premiilor mari pe blogul https://blog.olx.ro/ este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.
Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului, in vederea verificarii modului de comunicare cu participantii pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, precum si pentru a se asigura ca relationarea cu participantii la concurs este gestionate in mod adecvat.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Lion Communication Serrvices, Subimputernicitului Operatorului – MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, Cod unic de inregistrare RO13351917, companiei de curierat implicata in livrarea premiilor catre castigatorii validati, colaboratorului in organizarea campaniei, influencerul Selly precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 31 de zile calendaristice de la data finalizarii campaniei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House – Aripa de Vest, etajul 5, Sector 1 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail contact@olx.ro.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Alte prevederi
In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Cool? Dă-i share! >
Ai ceva ce vrei
să vinzi pe OLX?
Adaugă anunț nou
Te-ai hotărât să
schimbi ceva?
Caută pe OLX

Urmareste-ne pe

facebook instagram Youtube

Descarca aplicatia pentru telefon din

Download Google App Download iPhone App